Farsi Congregation

 
64eb533b-ff45-44ff-80aa-cb23a45f2d40.jpg

سه شنبه

آیا در مسیحیت نو ایمان هستید؟

آیا میخواهید زمانی را صرف یادگیری کتاب مقدس نمایید؟

آیا زبان مادری شما فارسی است؟

در این صورت شما را به بحث و تبادل نظر در روزهای سه شنبه ساعت ۶:۳۰ عصر دعوت مینماییم. سرویس را با صرف شام شروع میکنیم و . سپس به گروههای کوچک تقسیم میشویم .

این گروهها شامل یک گروه کوچک برای دوستانی که جدیدا به کلیسا ملحق شده اند و همچنین چند گروه مجزا برای دوستانی که بطور معمول در کلیسا حضور بهم میرسانند ، میباشد.

سعی ما بر اینست که کلاسها رأس ساعت ۹ شب به اتمام برسد.

چرا کلام خدا را میخوانیم؟

کلام مقدس الهامی از کلام خداوند است که با مطالعه آن خداوند را بهتر میشناسیم. میتوانیم بفهمیم که خداوند کیست وهمراه فرزند عزیزش چه کاری برای ما انجام داده است و از ما چه میخواهد .

سرویس شبانگاهی روز یکشنبه

یکشنبه شبها در کلیسای مرکزی ترون سرویس زبان فارسی رأس ساعت ۵:۳۰ عصر برگزار میگردد.

در این سرویس ، سرودهای پرستشی،موعظه و دعاها به زبان فارسی خواهد بود.

از شما عزیزان دعوت به عمل میاوریم که در این برنامه ها حضور بهم رسانید . آشنایی با دوستان جدید باعث خرسندی ما خواهد بود.

بحث و تبادل نظر در مورد مسیحیت

ما در طول سال معمولا ۲ یا ۳ دوره کلاسهای کریستینتی اکسپلور برگزار میکنیم. گذراندن این دوره ها به ما کمک میکند که به روشنی ،اصول اعتقادی مسیحیت را بیاموزیم.

در کلاسهای این دوره ما در مورد انجیل مرقس بحث وگفتگو میکنیم که هر دوره شامل ۷ هفته میباشد که هر جلسه ۲ ساعت به طول می انجامد

در صورت داشتن هر گونه سوالی ، لطفا با کشیش جمعیت ایرانیان کلیسای ترون جاش جانسون از طریق ایمیل ارتباط برقرار نمایید

(JOSH@THETRON.ORG)ایمیل آقای جاش جانسون

Tuesday Night

Are you new to Christianity? Do you want to spend time studying the Bible? Is Farsi your main language? Then come along to our Tuesday night Farsi Bible studies. We start with a meal at 6:30pm and then split off into Bible study groups. There is a group for those who are new to the church and groups for those who are regulars. Everything is translated into Farsi. We aim to finish by 9pm.

Why do we study the Bible?

The Bible is God's revelation to us so we can get to know him. We can know who He is, what He has done for us in Jesus and how He wants us to respond.

Sunday Evening Service

On Sunday evenings at Tron Central at 5.30pm we have a service translated into Farsi. We sing songs in Farsi, pray and listen to a sermon. Come along and introduce yourself, we would love to get to know you. 

Christianity Explored

We usually run a Christianity Explored course 2-3 times a year in Farsi. This is an opportunity to understand more clearly the basic teaching of the Christian faith. The course focuses on Mark's gospel and takes place over a couple of hours each week for seven weeks. 

For any other questions please contact josh@thetron.org